انتقادات و ثبت شکایات

نسبت به عملکرد نوین ادمین انتقادی دارید ؟ از خریدتون ناراضی هستید ؟ مشکلتون رو به مدیریت سایت گزارش کنید !