نحوه محاسبه زمان تسک ها

نوین ادمین » نحوه محاسبه زمان تسک ها
ازآنجاکه خدمات مدیریت سایت به‌صورت ساعتی و تایمی انجام می‌شود ممکن است ابهاماتی در خصوص نحوه ثبت زمان اجرای تسک‌ها، برای کارفرما ایجاد گردد. در این پیوست در خصوص نحوه محاسبه تایم تسک‌های ارسالی کارفرما، توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

زمان هر تسک چگونه محاسبه می‌شود؟

بعد از آنکه سفارش‌ها و تسک‌ها از طریق کانال‌های ارتباطی برای نوین ادمین ارسال شد بر اساس اولویت و تخصص موردنیاز برای اعضای تیم ارسال می‌شود.

مدت‌زمان کامل برای مطالعه تسک، ارتباطات در کانال‌های ارتباطی، مشاوره‌ها، اجرای تسک‌ها و گزارش نهایی در تایم تسک محاسبه می‌شوند. به‌طورکلی هرگونه تایمی که جهت اجرای تسک‌ها صرف شود طبق قوانین و شرایط ذیل محاسبه می‌گردد.

قانون زمان پایه (حداقل زمان)

برای تسریع کار، قانونی به نام زمان پایه یا حداقل زمان در قراردادها رعایت می‌گردد. حداقل زمانی که برای اجرای تسک‌ها محاسبه می‌شود 30 دقیقه است. در چنین شرایطی اگر تسک ارسالی کوتاه بوده و کمتر از پنج دقیقه زمان نیاز داشته باشد (به‌طوری‌که تکرار آن خارج‌ازحد عرف نباشد) زمان آن محاسبه نمی‌شود ولی برای تسک‌هایی که به تایم بیشتری احتیاج دارند حداقل تایم ثبتی برای آنها 30 دقیقه است.

بنابراین اولین مرحله همکاری، اعتماد بین طرفین قرارداد است و در مرحله بعدی تضامینی است که نوین ادمین در بند 12 قرارداد در نظر گرفته است.

چرا حداقل زمان محاسبه می‌شود؟

در برخی پروژه‌ها کارفرمایان محترم در طول روز تسک‌های متعددی ارسال می‌کنند که مدیریت زمان، اجرا و پاسخگویی آنها بسیار سخت شده و دقت و سرعت به‌شدت کاهش می‌یابد. با رعایت قانون حداقل زمان، اجرا و محاسبه تایم‌ها با سرعت و سهولت بیشتری انجام می‌شود.

بنابراین اولین مرحله همکاری، اعتماد بین طرفین قرارداد است و در مرحله بعدی تضامینی است که نوین ادمین در بند 12 قرارداد در نظر گرفته است.

بهترین روش ارسال تسک‌ها چیست؟

باتوجه‌به قانون حداقل زمان، بهتر است تسک‌ها تجمیع شده و به‌صورت یکجا ارسال شود. بدین ترتیب اجرای مجموع تسک‌ها از حداقل زمان (30 دقیقه) عبور می‌کند.

بنابراین اولین مرحله همکاری، اعتماد بین طرفین قرارداد است و در مرحله بعدی تضامینی است که نوین ادمین در بند 12 قرارداد در نظر گرفته است.

محاسبات زمانی

طبق قانون زمان پایه، با شروع تسک حداقل زمان 30 دقیقه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که تسک‌ها بیشتر از 30 دقیقه زمان نیاز داشته باشند جهت سهولت در محاسبات به‌صورت پلکان‌های 30 دقیقه‌ای محاسبه می‌شوند و در نهایت به سمت پایین یا بالا رند می‌شوند. 

به‌عنوان‌مثال اگر تسکی 37 دقیقه زمان نیاز داشته باشد همان 30 دقیقه محاسبه شده و اگر برای تسک یا تسک‌هایی 48 دقیقه زمان صرف شده باشد عدد 1 ساعت برای آن تسک‌ها در نظر گرفته می‌شود.

دقت محاسبات

یکی از چالشی‌ترین بخش‌های یک قرارداد مدیریت سایت بر اساس زمان اجرا، نحوه محاسبه تایم است. گرچه نمی‌توانیم به‌صورت 100 درصد محاسبات را تضمین کنیم ولی مطمئناً تلاش خواهیم کرد محاسبات با دقت بالا و با رعایت انصاف باشد و اگر زمانی تسک‌ها به سمت بالا رند شد در زمان دیگر و تسکی دیگر به سمت پایین رند شود تا شرایط متعادل گردد.

بنابراین اولین مرحله همکاری، اعتماد بین طرفین قرارداد است و در مرحله بعدی تضامینی است که نوین ادمین در بند 12 قرارداد در نظر گرفته است.

مجری متعهد می‌گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را به طور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می‌گردد باید هرچه سریع‌تر از سوی مجری رسیدگی شده و ترتیب اثر داده شود.

مجری متعهد به رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختیار وی قرار داده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد می‌گردد. مجری پس از تأیید کارفرما در مورد اتمام کار پروژه، هیچ‌گونه تعهدی بابت نگهداری، پشتیبانی، ارتقاء، تغییر محتوا و هم چنین هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد مشکلات، خرابی و توقف سرور ندارد.

آخرین بروزرسانی قرارداد در تاریخ 10 اسفند 1402 انجام شد