منظور از آپ تایم سایت چیست؟

وب سایت های اینترنتی بر روی رایانه های آنلاین به نام سرور راه اندازی و اجرا می شوند. در صورتی که عملکرد سرور سایت شما با اختلال مواجه شود سایت از دسترس خارج خواهد شد. به مدت زمانی که وب سایت شما آنلاین است آپ تایم (Up Time) و به مدت زمانی که سایت قطع می شود (Down Time) می گویند.

بسیاری از شرکت های میزبانی وب به شما خواهند گفت که آپ تایم سرور 99.9% است. به طور مثال در یک بازه زمانی 24 ساعته آپ تایم 99.9% درصدی به معنای قطعی حدود 1.5 دقیقه ای است. اما این اعداد کاملاً دقیق نیست. برای بدست آوردن آپ تایم دقیق وب سایت نیاز است مانیتورینگ لحظه ای انجام شود.

معرفی خدمات مانیتورینگ Up Time

مهمترین هدف سرویس مانیتورینگ، نظارت بر آپ تایم یا در دسترس بودن وبسایت شما است. در این خدمات وب سایت شما به طور 24 ساعته توسط ابزارهای نظارتی مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورتی که هرگونه قطعی در سایت رخ دهد جزئیات آن نظیر ساعت شروع، پایان و مدت زمان داون تایم برای شما ارسال می شود.