قرارداد ساعتی پشتیبانی وردپرس

نوین ادمین » قرارداد ساعتی پشتیبانی وردپرس

این قرارداد بین نوین ادمین به نمایندگی آقای شهاب‌الدین رفیعی نشانی مشهد تلفن 05135235580 که ازاین‌پس در این قرارداد مجری نامیده می‌شود ازیک‌طرف و جناب آقای …  شماره تلفن … که ازاین‌پس در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می‌گردد:

1- موضوع قرارداد

انجام خدمات پشتیبانی و مدیریت سایت … مطابق قراردادهای ذیل و پیوست ها

2- تعاریف

3- مدت قرارداد

قرارداد فوق مدت مشخصی نداشته و تا زمانی که کارفرما و مجری مایل به همکاری باشند به قوت خود باقی خواهد ماند.

تبصره: درصورتی‌که هر یک از طرفین، تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشد، امکان فسخ را با رعایت ماده 10 خواهد داشت.

4- مبلغ قرارداد

هزینه ارائه هر یک ساعت خدمات مرتبط با موضوع قرارداد (درج شده در پیوست شماره یک)، 2.500.000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) خواهد بود. فاکتور خدمات، به‌صورت هفتگی یا ماهانه برای کارفرما ارسال می‌گردد.

تبصره: نحوه محاسبه تایم‌های کاری و مدت‌زمان اجرای هر تسک در پیوست شماره 2 قرارداد به‌صورت شفاف بیان شده است.

5- شیوه پرداخت

فاکتور خدمات ارائه شده، به‌صورت هفتگی یا ماهانه برای کارفرما ارسال می‌گردد و کارفرمای محترم می‌بایست حداکثر ظرف مدت 72 ساعت فاکتور فوق را پرداخت نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به‌موقع فاکتورها، مجری این حق را داراست که خدمات را تا تسویه‌حساب فاکتور، به حالت تعلیق درآورد.

6- شرایط قرارداد

فاکتور خدمات ارائه شده، به‌صورت هفتگی یا ماهانه برای کارفرما ارسال می‌گردد و کارفرمای محترم می‌بایست حداکثر ظرف مدت 72 ساعت فاکتور فوق را پرداخت نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت به‌موقع فاکتورها، مجری این حق را داراست که خدمات را تا تسویه‌حساب فاکتور، به حالت تعلیق درآورد.

7- تعهدات کارفرما

8- تعهدات مجری

مجری متعهد می‌گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ ارائه خدمات فنی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را به طور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می‌گردد باید هرچه سریع‌تر از سوی مجری رسیدگی شده و ترتیب اثر داده شود.

مجری متعهد به رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختیار وی قرار داده و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد می‌گردد. مجری پس از تأیید کارفرما در مورد اتمام کار پروژه، هیچ‌گونه تعهدی بابت نگهداری، پشتیبانی، ارتقاء، تغییر محتوا و هم چنین هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد مشکلات، خرابی و توقف سرور ندارد.

9- حل اختلاف

طرفین قرارداد سعی خواهند کرد هرگونه اختلاف در تفسیر شرایط و مسائل اجرایی قرارداد را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند. درصورتی‌که در مورد اختلاف با مذاکره مستقیم به توافق نرسیدند، مسئله مورد اختلاف به مراجع ذی‌صلاح دادگستری ارجاع و رأی صادره برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

10- شرایط فسخ قرارداد

درصورتی‌که هر یک از طرفین قرارداد مایل به ادامه همکاری نبود می‌تواند مراتب را به‌طرف دیگر اطلاع داده و قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه فسخ نماید.

درصورتی‌که کارفرما مایل به فسخ قرارداد بوده و از عملکرد مجری نیز رضایت دارد می‌بایست مراتب را به مجری اطلاع داده و فاکتور نهایی خدمات ارائه شده تا آخرین روز همکاری را پرداخت نمایید.درصورتی‌که کارفرما مایل به فسخ قرارداد بوده و از عملکرد مجری نیز رضایت ندارد می‌بایست مراتب را قبل از ارائه تسک جدید به مجری اطلاع دهد. بدیهی است در چنین شرایطی، نیاز به پرداخت دستمزد بابت خدمات نامطلوب نیست.

درصورتی‌که مجری مایل به فسخ قرارداد باشد مراتب را به کارفرما اطلاع داده و کلیه دسترسی‌های نزد خود را به وی ارائه می‌کند. همچنین مجری می‌بایست پس از تسویه‌حساب کامل، در انتقال مدیریت به کارفرما و یا نماینده وی همکاری لازم را به عمل آورد.

11- شرایط اضطراری

در صورت وقوع هرگونه شرایط اضطراری از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و… به‌طوری‌که کارفرما و یا مجری قادر به انجام تعهدات خود نباشند قرارداد فسخ خواهد شد و کارفرما موظف است فاکتور نهایی خدمات ارائه شده تا آخرین روز همکاری را پرداخت نماید.

12- ضمانت‌ها

باتوجه‌به اینکه خدمات مدیریت سایت به‌صورت تایمی مورد محاسبه قرار می‌گیرد ممکن است شبهاتی در خصوص نحوه عملکرد نوین ادمین و فاکتورهای ارسالی ایجاد شود؛ لذا در چنین شرایطی جهت اطمینان کارفرما دو ضمانت مهم در قرارداد درج می‌گردد.

ضمانت ابتدایی: در ابتدای قرارداد، پس از ارائه حداکثر 2 ساعت خدمات مدیریت سایت که در طی آن مجری و کارفرما یکدیگر را محک می‌زنند، هر یک از طرفین این حق را دارد که در صورت عدم رضایت از عملکرد طرف مقابل، قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه فسخ نماید. بدیهی است در چنین شرایطی لزومی به پرداخت دستمزد بابت خدمات ارائه شده نمی‌باشد.

ضمانت انتهایی: در هنگام ارسال فاکتور خدمات که معمولاً به‌صورت ماهانه ارسال می‌شود اگر کارفرما نسبت به زمان درج شده بابت انجام تسک‌ها اعتراضی دارد موارد را به مجری اعلام می‌کند. درصورتی‌که کارفرما از پاسخ مجری قانع نشده باشد بند ضمانت انتهایی فعال می‌گردد. در چنین شرایطی مبلغ فاکتور ارسالی صرفاً بر اساس تایمی که کارفرما آن را قبول دارد اصلاح شده و کارفرما موظف به پرداخت فاکتور اصلاحی است.

تبصره: در صورت وقوع هر یک از شرایط فوق، بدیهی است قرارداد فسخ شده و همکاری بین مجری و کارفرما به پایان خواهد رسید.

13- پیوست‌ها

این قرارداد مشتمل بر دو پیوست به نام‌های “لیست خدمات قابل‌ارائه” و “نحوه محاسبه زمان تسک ها” می‌باشد که ضمیمه قرارداد می‌گردد.

آخرین بروزرسانی قرارداد در تاریخ 10 اسفند 1402 انجام شد