پروتکل XML-RPC چیست و چطوری باید اون رو مسدود کنیم؟

نوین ادمین » ترفندهای وردپرس » پروتکل XML-RPC چیست و چطوری باید اون مسدود کنیم ؟